Corporación municipal

-Alcalde: Manuel Prado López

-Concejales:

  • DON MANUEL PRADO LÓPEZ
  • DON TOMÁS JOSÉ SANCHO CANDEDO
  • DOÑA MONTSERRAT PAZ PRIETO
  • DON MANUEL ALEJANDRO ESPIÑA LORENZO
  • DOÑA ANA RODRÍGUEZ MURADÁS
  • DON JOSÉ MARÍA VARELA JANEIRO
  • DOÑA ASUNCIÓN TÁBOAS PÉREZ