Biblioteca

  • Integrada na Rede de Bibliotecas de Galicia.
  • Posibilidade de solicitude de socio.
  • Os socios poden solicitar préstamos de libros en calquera biblioteca da Rede de Bibliotecas da Xunta de Galicia.
  • Os socios poden acceder ao préstamo de libros dixitais e de películas online.
  • Sala de lectura
  • Programa de fomento da lectura.
  • Celebración de días especiais: día do libro, día das bibliotecas, día das Letras Galegas, etc.
Visita o noso Facebook