Recadación

A recadación dos impostos municipais está delegada na Deputación provincial de Ourense.