Catastro

Servizo de información catastral no concello con atención presencial. Una vez ao mes o último mércores. Pódese pedir cita no 988284000 e no teléfono de Servicat SL. 988222533. Tramitación de alteracións catastrais, titularidades, cambios de uso, altas e baixas, recursos. Estes trámites son gratuítos para os veciños empadroados.

Acceso á web